Poseta Hemijskom fakultetu

Dana 29.03.2014.  učenici 7. razreda Andrea MaričićLuka Radovanović, koji su se plasirali na gradsko takmičenje iz hemije, sa nastavnicom hemije Danijelom Gligorić posetili su Hemijski fakultet. Poseta je organizovana zajedno sa učenicima osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“.

Učenici su u okviru   posete imali priliku da:

vide Muzej hemije-gde su se informisali o istoriji hemije, velikanima srpske hemije na prvom mestu o Simi Lozaniću, prvom rektoru Beogradskog univerziteta i njegovom doprinosu razvoja hemije, da saznaju o posuđu, priboru i hemikalijama korišćenim u začecima hemije u Srbiji.

- učestvuju u  kvizu-gde je na zanimljiv način proveravano znanje učenika (učenici podeljeni u dve grupe, svaka grupa je imala svog kapitena), bila je primetna pojava takmičarskog duha kod učenika, ali sa druge strane i spremnost na rad u grupi i sardanju.

- obiđu hemijsku laboratoriju- gde su od strane studenata hemijskog fakulteta bili upoznati sa laboratorijskom opremom i delovima laboratorije, a imali su priliku i sami da rade sa osnovnim laboratorijskim priborom, opremom i instrumentima. Učenici su imali priliku da odmeravaju zapreminu menzurom i pipetom, da odmeravaju masu pomoću digitalne tehničke vage,  a oprobali su se i u rastvaranju supstanci (rastvarali su plavi kamen). Imali su priliku da vide sastavljenu aparaturu  za destilaciju i sam proces destilacije smeše etanola i vode, gde je kao grejno telo korišćeno vodeno kupatilo.

posmatraju demonstracione oglede gde se hemija prikazuje na zanimljiv način (duh iz boce, slonova pasta, skakač….)

 Pri izlasku iz zgrade učenici obišli veliki hemijski amfiteatar.

                                    

                                 

                       


Logo_skole.png