Семинар "Инклузивно образовање и индивидуални образовни план"

У нашој школи је одржан семинар "Инклузивно образовање и индивидуални образовни план" од 19.03.2016. до 20.03.2016.године. Обуку су похађали учитељи, наставници предметне наставе и стручни сарадници, а за реализацију је задуженао Удружење „Група Мост“, односно Милена Јеротијевић, психолошкиња и Радмила Гошовић, професорка филозофије.

Циљ семинара је повећање укључености и квалитета образовања за све ученике и осигурање напредовања и спречавања испадања из образовања ученика са сметњама у развоју, али и повећање компетенција наставника за образовну инклузију.

Приручник за планирање и писање ИОП- а...

 

Logo_skole.png