Семинар “Учионица добре воље“

Још један и значајан семинар реализован је у нашој установи у периоду од 20.11.2015. до 22.11.2015.године намењен превасходно наставницима разредне наставе, наставницима који реализују предметну наставу у млађим разредима основне школе и стручним сарадницима. Семинар је реализовало Удружење „Група Мост“, односно Њежа Мрше, психолошкиња и Данијела Петровић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Циљ семинара је промовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције, односно учење модела ненасилног понашања. Обуку је похађало 17 наставника , 1 стручни сарадник и ВД директора Жељена Васковић.Logo_skole.png