Upis učenika u osnovnu školu

Upis učenika u osnovnu školu obavlja se u skladu sa članom 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

U školsku 2014/2015. godinu upisuju se deca koja su rođena u periodu od 1.03.2007. do 1.03.2008. godine. Roditelji ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom upisa u prvi razred osnovne škole jeste: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i dokaz o prebivalištu roditelja.

Logo_skole.png