Predavanje o dijabetesu

Jelena Petrović, učenica VII-1, održala je predavanje o dijabetesu sa kojim živi već šest  godina. Dijabetes je bio tematska jedinica na času biologije, tako da je ulogu predavača preuzela Jelena. Potom je pokazala svojim drugarima metod vađenja krvi posebnom aparaturom za merenje šećera.

Dijabetičara je sve više i među decom i mladima.  Postojalo je mnogo predrasuda o dijabetesu. U današnje vreme sve je više tribina i akcija usa ciljem da se dijabetesu ne prilazi kao bolesti, već kao jednom drugačijem stanju organizma.

DIJABETES NIJE BOLEST, DIJABETES JE STANJE.

 

Logo_skole.png